Onderscheiden & diversiteit uitspelen

Ongeveer iedereen is het er mee eens: diversiteit op de werkvloer is geen feel good maar een noodzaak. Maar toch legt onderzoek perceptieverschillen bloot tussen werkgevers en werknemers rond integratie van werknemers met een migratie-achtergrond.

Maar hoe speel je nu jouw diverse achtergrond uit tijdens het solliciteren? Om dat te begrijpen moeten we het eerst over de bedrijven hebben. Want welke voordelen heeft een bedrijf als het zich laat verrijken door diverse medewerkers? Vanaf dat je dat doorhebt, kan je er voor zorgen dat jij jouw diversiteit op een goede manier uitspeelt tijdens het sollicitatieproces.

Wat zijn dimensies in diversiteit?

Diversiteit komt in twee dimensies die we eerst beter moeten leren kennen. Als eerste hebben we de primaire dimensie hier tot toebehoort je afkomst, geslacht, geloof, seksuele geaardheid, fysieke beperking. Door deze dimensie behoor je wel nog steeds tot een groep. Bijvoorbeeld autochtoon of allochtoon.
Een andere dimensie is de secundaire dimensie, dit is jouw persoonlijkheid in combinatie met bijvoorbeeld je studies, (werk)ervaring… Deze combinatie maken van jou uniek als mens.


Wat zijn de voordelen van diversiteit in een bedrijf?

1. Meer creativiteit
In bedrijven met veel diversiteit is het bewezen dat er meer creativiteit op de werkvloer is. Dat komt omdat verschillende mensen met verschillende gezichtspunten naar eenzelfde probleem kunnen kijken.

2. Goed voor de persoonlijke ontwikkeling van je werknemersDoor dat werknemers van een divers bedrijf in aanraking komen met verschillende culturen, verbreed dit hun wereldbeeld. Deze verbreding zorgt voor een positief effect op de zelfontwikkeling van de werknemers, en zo dus ook op de vitaliteit op het werk.

3. Ervaring én de laatste kennis
Diversiteit op vlak leeftijd heeft verschillende voordelen. Oudere werknemers hebben vaak jarenlange ervaring in het vakgebied, terwijl jongere medewerkers net op de hoogte zijn van de laatste innovaties. Een balans tussen deze twee levert een sterke combinatie op.

Daarbuiten zijn oudere medewerkers vaak ook een mentor voor jongeren. Dit niet alleen binnen eigen vakgebied maar ook op vlak van samenwerken, draagvlak creëren en processen aanpakken.

4. Beter op de hoogte
Door een divers team te hebben, hou je de vinger aan de pols bij de samenleving. Diverse medewerkers komen uit andere sociale kringen en groepen. Dit zowel online als offline. Ze zijn het perfecte klankbord om je ideeën aan voor te leggen.

Als je als organisatie een divers beleid voert, ben je dus beter op de hoogte van de verschuivingen binnen de samenleving en dus zo ook afzetmarkt. En de voorkeuren die deze afzetmarkt heeft.

5. Makkelijker om nieuw talent aan te trekken
Met de huidige ‘war for talent’(verwijst naar een steeds concurrerender landschap voor het werven en behouden van getalenteerde werknemers) en de verkrapping van de arbeidsmarkt is het moeilijker dan ooit om nieuw talent aan te trekken.

Een diverse samenstelling van werknemers zorgt er voor dat je netwerk om geschikt personeel te vinden veel breder wordt.

6. Beter imago
Anno 2021 wordt er van organisaties verwacht dat ze een correcte afspiegeling van de samenleving weergeven. Een hoge diversiteit in werknemers is daarbovenop ook nog eens zeer goed voor het imago van het bedrijf.

Standaard krijgen organisaties die iets doen voor de samenleving, bijvoorbeeld een benefiet organiseren, dit ook terug in steun van diezelfde samenleving.

7. Meer omzet
Al de vorige punten hebben het gevolg dat er meer omzet gedraaid wordt ten opzichte van bedrijven met een homogeen personeelsbestand. Dit is niet meer dan logisch.

Onderzoek van Forbes in samenwerking met McKinsey & Company ondersteunen bovenstaande ondervindingen.

Uit hun onderzoek blijkt dat bedrijven met een hoge genderdiversiteit 21% meer omzet genereren. Bedrijven met een hoge culturele diversiteit genereren maar liefst 43% meer omzet.

Het volledige artikel lees je hier: link


Hoe speel je de diversiteit die je bezit nu uit tijdens sollicitaties?
Maak een lijst met al je vaardigheden, opleidingen, ervaring, hobby's

  1. Bekijk de functieomschrijving in de vacature goed en bedenk welke combinatie van vaardigheden op prijs wordt gesteld

  2. Bekijk of jij uit de lijst die je hebt opgesteld een aantal items kunt pikken die illustreren dat jij de gewenste combinatie van vaardigheden hebt

    - Als je geen diepgaande expertise bezit, benadruk dan je brede belangstelling. Bijvoorbeeld voor een job moet je een leidinggevend figuur zijn, verduidelijk dit dan aan de hand van een persoonlijk voorbeeld.
    - Als je specialist bent, benadruk dan je expertise op het gebied van de vacature.

  3. Beschrijf in je motivatie waarom deze combinatie van vaardigheden ideaal is voor het uitvoeren van de beoogde functie.

  4. Beschrijf in je motivatie waarom deze combinatie van vaardigheden ideaal is voor het uitvoeren van de beoogde functie.


Denk niet te snel dat je een bepaald profiel niet hebt. Alle beetjes helpen:

Als je bijvoorbeeld net van school bent, maar je hebt nog nooit een team geleid. Maar je hebt wel een leidinggevende functie in het buurthuis, organiseerde mee het trouwfeest van je zus… dan ben je wel een leidinggevend type.

Of je hebt als tiener altijd moeten opletten op je broertje en zusje, en ondertussen moeten studeren. Dat maakt dat je enorm goed kan plannen en doelen stellen.

Tot slot is iedereen wel een unieke combinatie van capaciteiten.


Publicatie datum: 01 maart 2021